Taith theatr Nadolig – gostyngiadau grŵp!

30 Tachwedd – Theatr Twm o’r Nant

Ffansi rhywbeth gwahanol ar gyfer eich parti ‘Dolig eleni? Ymunwch â Triongl am wydraid o sieri, mins pei a stori am dinsel a llyngyren i gynheusu’r galon.

Heb wahoddiad mae rhywun yn llechu wrth y bwffe yn y parti swyddfa sydd yn creu digwyddiadau annisgwyl i Margaret sydd morio mewn cariad ac Amber sydd yn benderfynol o sygno popeth i firi’r ŵyl. Wrth y tri wrthdaro ‘rydym yn darganfod nad oes person na parasit yn dymuno bod ar ei ben ei hun dros y nadolig.

Cwmni o dair merch yw Triongl, wedi ymrwymo i gynhyrchu gwaith gwreiddiol, perthnasol i gymunedau a gyda hiwmor.

Mae Theatr Twm o’r nant yn cynnig gostyngiad grŵp. 10 tocyn am bris 9 wrth archebu fel grŵp. Byddwch hefyd yn cael gwydraid o seiri a mins pie trwy garedigrwydd Castell Howell.

Mi fyddem wrth ein boddau pe gallech ymuno â ni ar gyfer y darn gwreiddiol, mympwyol hwn ag ysgrifennwyd gan gwmni theatr Gymreig. Ffoniwch nawr i archebu tocynnau: 01745 812349

Ymunwch â anturiaethau Triongl ar-lein:

Twitter: @triongltheatr
Instagram: @triongltheatr
Facebook: facebook.com/trionlgtheatr
Wefan: Triongl.com