Drama creulon o onest, llawn hiwmor tywyll am yr enwogrwydd a’r unigrwydd o fod yn berson ifanc sy’n byw gyda chancr.

 

 

 

 

Drama newydd gan Manon Steffan Ros.

“O’dd o’n mynd i fod yn epic. O’n i’n ferch 18 oed cyffredin. Stres Lefel A tu cefn i mi. O’n i’n barod am haf llawn rosé cyn cychwyn gradd nyrsio.

“Yna bang! Dim ‘duty free, pis-yp a lliw haul i fi. Blwyddyn mwya shit eto.”

Yn hytrach na haf llawn gwin, gwyliau a giamocs mae Mwgsi’n wynebu chemo, salwch a’r unigedd rhyfedd o fod yn ffigwr trasig.

Mae’r tensiwn rhwng Mwgsi ei ffrindiau, ei theulu a hi ei hun yn cynnig darn o theatr llawn hiwmor tywyll sy’n mynnu ein bod ni fel cynulleidfa, o bob oed, yn dod wyneb yn wyneb hefo’n dyfodol ansicr ni’n hunain.

*Teithio Hydref 2017*

 

 

 

A brutally honest and humorous account of the notoriety and loneliness of a teenager living with cancer.

 

New drama from Manon Steffan Ros.

“It was going to be epic. I was just a normal 18 year old.

“A-level stress was but a brief blur. Ready for a wine filled summer before I started nursing degree. Then bang! No duty free, a piss-up and a sun tan for me.

“The toughest and shittiest year of my life.”

Instead of a hell-raising, wine-filled summer with the girls, 18 year old Mwgsi enters a world of chemo, illness and the loneliness of a strange, tragic creature.

The tension between Mwgsi, her friends, her family and herself offers a piece of theatre full of dark humour that will force us to confront our own uncertain futures.

*Touring Autumn 2017*